Tenzij anders vermeld op de website zijn alle aktiviteiten op de website vrij toegankelijk. Mogelijk dat er een onkostenvergoeding wordt gevraagd voor geleverde materialen maar dat zal beperkt zijn. Voor die zaken geldt tevens dat je je van te voren moet opgeven en betalen.